top of page

Training: "In wezen ben je heel gebleven".

Training: "In wezen ben je heel gebleven".
Tiendaagse leergang Omgaan met trauma.

 
De effecten van trauma

Trauma is een beleving van een vitale discrepantie tussen overweldigende factoren in een situatie enerzijds en de individuele mogelijkheden deze factoren in het lichaam te kunnen verwerken anderzijds. Trauma gaat met gevoelens van hulpeloosheid en beschermingloze machteloosheid samen en bewerkstelligt een langdurige ontwrichting van het begrip van zichzelf en de wereld.

 

Een trauma verbrijzelt iemands veilige aannames over de wereld om zich heen Een van de gevolgen is innerlijke fragmentatie en emotionele splitsing in de persoon.Emoties, die te overweldigend zijn om te kunnen verwerken worden afgesplitst van het gevoel en als het ware in bevroren en gefragmenteerde toestand opgeslagen op een afgesloten plek in het brein.

Het lichaam- en zielsgeheugen bewaren herinneringen aan het trauma. Spanning, woede, angst en verdriet worden als verborgen ladingen in het lichaam opgeslagen. Door externe triggers kunnen emoties en lichaamsreacties echter makkelijk wakker worden geroepen. Onverwerkt trauma heeft grote impact op het vertrouwen in mensen , het ervaren van veiligheid en het kunnen aannemen van steun en geborgenheid en intimiteit. Het beïnvloedt de kwaliteit van belangrijke relaties: met partners, kinderen, collega’s, vrienden. Trauma heeft zowel op psychisch-, emotioneel -, cognitief -, relationeel - en gedragsniveau effect. Daardoor wordt het lastiger persoonlijke groei te integreren.

Voor wie

De leergang is gericht op mensen, die met mensen werken en verdieping zoeken in hun contact met cliënten, zoals coaches, trainers, therapeuten, zorgverleners, begeleiders van mensen bij levens- en zingevingsvragen.

 
Waarom

Trauma reacties leiden vaak weg van de verwonding en kunnen door de omgeving verkeerd worden geïnterpreteerd. Mensen voelen zich vaak onbegrepen over hoe diep trauma ingrijpt in de lichaamsbeleving.
Kinderen vertonen vaak onbegrepen gedrag. Heling geeft op een diep niveau begrip, erkenning en ontspanning.

 
Wat

In deze leergang kijken we naar vragen als:Hoe herken je traumareacties als begeleider en hoe kun je daar vervolgens mee omgaan? We werken met persoonlijke en professionele ervaringen in de eigen geschiedenis en praktijk . De training verdiept daarmee persoonlijke groei en daarmee de professionele attitude.

 
Waartoe

Om op dit kwetsbare niveau effectief met een getraumatiseerde client om te kunnen gaan en heling en integratie te bevorderen, is kennis en begrip in wat trauma bij iemand teweegbrengt essentieel.
Als begeleider ben je zelf het belangrijkste instrument en als je zelf je eigen verhaal en je eigen lichaam kunt bewonen, kan de cliënt in ontmoeting met jou het eigen proces doormaken.

 
Hoe

Theorie, begrip en inzicht, oefeningen, persoonlijke ervaringen, reflectie en professionele attitude wisselen elkaar af.

bottom of page