top of page

Praktijkgegevens :

 

Praktijknaam:

Parabel. Praktijk voor Persoonlijke Groei

 

Praktijkadres:

Hooghiemstraplein 151

3514AZ Utrecht

Praktijk telefoonnummer:

06-23370809

 

Website:

www.praktijkparabel.nl

E-mail:

info@praktijkparabel.nl

Kamer van Koophandel:

30216793 

Lid van:
  • De Ethische Code van Phoenix

  • Ned.Beroepsvereniging Voor Hypnotherapeuten NBVH

  • RCBZ Tuchtrechtregister Complementaire Zorg. Registertherapeut 

  • Lid van SCAG 

Klachten:

Stichting Complementaire en alternatieve Gezondheidszorg S.C.A.G.

Gwen Timmer is aangesloten als therapeut (collectief) onder nummer 10877

Klachtenreglement

https://www.scag.nl/diensten/klachtenreglement/

 

SCAG Folder

https://ce8edfa3-01dd-448c-b042-47017c0aefd3.usrfiles.com/ugd/ce8edf_9c322132efe44ce2ac75ecfa837c8014.pdf

 

Overige links:

https://hypnotherapie.nl

https://www.scag.nl

https://www.rbcz.nu

Ik doe er alles aan om op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het zijn dat u ergens niet tevreden over bent. Het is belangrijk om deze onvrede eerst met mij te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u anders wil hebben. Wil of kunt u de klacht niet met mij persoonlijk bespreken of komen we er samen niet uit? Dan kunt u gebruikmaken van een gratis klachtenfunctionaris via mijn beroepsvereniging: NBVH.nl. Deze ondersteunt bij het formuleren van de klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Er wordt samen met u gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor de klacht. Deze wordt binnen 6 weken afgehandeld.

bottom of page