top of page

Individuele supervisie

Doel

In supervisie gaat het erom jezelf als instrument beter te leren kennen. Je leert dit uiterst effectief in interactie en feedback met collega’s. Van de individuele vragen van je collega’s kun je zelf heel veel leren. Daarom werk ik graag met groepen in supervisie.

Werkwijze

Een groep bestaat uit 6 tot 8 personen. Dit kan een samengestelde groep zijn van mensen, die zich bij mij individueel opgeven of een bestaande intervisiegroep of team. We verdiepen ons gezamenlijk in bijvoorbeeld een ingebrachte casus of in een persoonlijke vraag of in de dynamiek in de groep. We werken individuele vragen samen uit met ieders persoonlijke inbreng.
Het systemische waarnemen en handelingen vormt daarbij een belangrijk uitgangspunt.


Ik gebruik supervisieopstellingen, familie - of structuuropstellingen, oefeningen, probleemsituering, brainstorm, rollenspelen en theoretische ondersteuning voor inzicht, begrip en kennisvergroting. Hierdoor krijg je meer inzicht in de complexiteit van het hulpverleningsproces maar vooral in je persoonlijke dynamiek en overdrachtsthema’s, die daarin meespelen.
In overleg kunnen we op onderwerpen dieper ingaan en ze inhoudelijk uitwerken. Zo krijgt de supervisie ook een vorm van bijscholing.  De inhoud en het aantal dagen van de bijeenkomsten wordt in overleg met de deelnemers bepaald. 

 

Voor wie?

Wanneer je deelneemt aan deze supervisiegroep is het belangrijk dat je bereid,bent om vragen en patronen diepgaand te onderzoeken en zo nodig je eigen perspectief ter discussie te stellen. Dat vraagt een attitude van je kwetsbaar op te stellen.
Voor deelname aan deze groep moet je een opleiding op het vlak van begeleiding hebben afgerond en werkzaam zijn in de beroepspraktijk als hulpverlener, coach of begeleider. Ook voor intervisiegroepen tijdens een beroepsopleiding kan groepssupervisie erg behulpzaam zijn.

bottom of page