top of page

Individuele supervisie

Voor wie?

Voor studenten aan opleidingen voor therapie en begeleiding, coaches, hulpverleners, therapeuten, opvoeders, docenten.

 

Werkwijze

In het werken met cliënten kom je jezelf voortdurend tegen. Je bent zowel het instrument als de methode. In de ontmoeting met elkaar ligt de grootste kracht voor interventie.


Vanuit cliënten wordt natuurlijk een beroep gedaan op je kennis en vaardigheden, maar vooral ook op je vermogen om helder en adequaat te reageren in een soms heel complexe dynamiek tussen kinderen, ouders, school en systemen. Methodes werken net zo ver als dat je ze zelf als professional geïntegreerd en eigen gemaakt hebt in je eigen persoonlijk handelen.
In jouw persoonlijkheid spelen patronen, zoals je ze hebt geleerd in je eigen systeem van herkomst mee, je persoonlijke thema’s, valkuilen, overtuigingen.


Begeleiding vraagt steeds om onderscheid te kunnen maken tussen wat er bij jou en wat er bij de ander gebeurt

Supervisie gaat over jezelf als instrument leren kennen, inzicht in je eigen thema’s te vergroten.
Overdrachtsthema’s en je eigen onbewuste dynamieken spelen mee in de begeleidingsituatie. Je wordt ermee geconfronteerd en het daagt je uit om bij jezelf te blijven. Je kunt ze leren onderkennen en eruit blijven, maar ook leren om deze overdrachtsprocessen te gebruiken in de ontmoeting met je cliënten.


De focus van supervisie ligt dus op wat er bij jou gebeurt in interactie met je cliënten en wat de context van sommige problemen en/of cliënten bij jou oproept.

Voor mensen die met mensen werken is supervisie uiterst waardevol om zowel persoonlijk als professioneel te groeien.
Supervisie is een belangrijk instrument voor kwaliteitbewaking, om gezond in je werk te blijven en voor professionalisering van je attitude.

Supervisor

Ik ben supervisor voor mensen met een eigen begeleidingspraktijk en als zodanig ook verbonden aan de opleiding Land van Rouw. Ik geef systeemgerichte supervisie in groepsverband van maximaal acht personen.

bottom of page