top of page

Relatietherapie

Het begint met een vraag

Een therapeutisch proces begint met bereidheid en verlangen naar verandering.
Soms heb je ervaringen in het leven meegemaakt, die te groot zijn om er alleen uit te komen. Je kunt verwikkeld zijn in een conflict, dat teveel van je vraagt of je loopt vast in je leven en verliest zingeving of hebt last van stress. Je raakt het contact met wie je bent kwijt. Soms lijk je vast te lopen in een probleem, situatie of relatie. Dat kan op je werk gebeuren en/of in je persoonlijk leven. Jouw bekende gedrag werkt niet meer, je vertrouwde strategieën lijken niets op te lossen. De levensstroom stagneert en dit kan zich uiten in diverse klachten of levensproblematieken.

In deze situaties kan je begeleiding nodig hebben van iemand, die met jou mee wil onderzoeken wat er speelt, wat op je hart ligt en wat je op bewust en onbewust niveau belemmert en met je meekijkt om alternatieven te creëren.

Voorbeelden van vragen
 • Identiteitsvragen

 • Levensvragen en zingevingsvragen

 • Stress

 • Burn-out

 • Faalangst

 • Burn-out

 • Sociale isolatie

 • Omgaan met angst

 • Omgaan met woede en weerstand

 • Relatieproblemen

 • Opvoedingsmoeilijkheden

 • Conflicten

 • Traumaverwerking

 • Rouw en verlies

 • Scheiding

 • Pestverleden

 • Loopbaanvragen

 • Scheiding

 • Re-integratie in je leven na burn-out of rouw

 • Zoektocht naar persoonlijke groei en zelfontplooiing

Uitgangspunten

Ons bestaan is diep verweven met de mensen en systemen waar we deel van uit maken. Het leven is groter dan wij. Soms ervaren we ons lot als oneerlijk of zwaar, maar de vraag is steeds welk antwoord wij op het lot geven.

In onze gebonden patronen aan onze systemen van herkomst zijn we vaak blind voor een nieuwe beweging, die ons meer bij onze eigenheid en verbondenheid brengt. 

In relatie met belangrijke anderen hebben we kwetsingen opgelopen. De manier waarop we daarmee om zijn gegaan, toont zich in onze persoonlijkheid. Die hebben we mede gevormd door aanpassing, erbij willen horen of niet ten onder willen gaan. Overlevingsmechanismen dienen om de pijnlijke ervaringen niet te voelen en te vermijden, dat ze zich herhalen. Dit alles toont zich in onze overtuigingen over onszelf, de ander, de wereld om ons heen.

Vaak is dit patroon te herleiden tot onze hechtingspatronen, waar onze ouders ons hebben voorgeleefd hoe met het leven om te gaan. In die gebonden patronen hebben we als kind in onze identiteit gedrag, gevoel en betekenis aangeleerd, die ons nu kunnen belemmeren. In onze wonden ligt contact met onze eigen trilling verborgen.


Als we die kunnen nemen, kunnen we in therapie onderzoeken we hoe we ooit zijn omgegaan met pijn en kwetsing, waar heb je die vastgezet, wat zijn jouw patronen geworden. Het vraagt opnieuw vastpakken en weer loslaten. In de loop van het leven hebben we veel kwaliteiten ontwikkeld. Er zijn huidige hulpbronnen, die ons dienen te groeien tot wie we in essentie zijn of waar we in onze autonomie voor willen staan. 

Intake

In het intakegesprek gaan we in op wat je eigenlijke vraag is, wat is je behoefte, die onder dit probleem of deze klacht ligt. Ik verken met jou de grotere ruimte rondom jou en je vraag. We kijken naar je geschiedenis en de systemen, waar je deel van uit maakt. We onderzoeken waar je patronen liggen, die je terughouden of beperken èn waar je contact hebt met de beweging naar heling. We spreken samen af wat de doelen zijn en waar de stappen over gaan, die in dit proces aan de orde zijn. 

 

Proces

De ontmoeting is in het proces van wezenlijk belang. Vanuit een professioneel perspectief betekent dit, dat ik mij op een diep niveau verbind met je vragen, jouw weg en vanuit die houding met je werk. Persoonlijk betekent het, dat ik contact heb gemaakt met mijn eigen leerweg en mijn eigen taak.
Voor ontmoeten is bereidheid nodig contact met jezelf te maken en zo nodig kwetsbaarheid onder ogen te zien. Dat kan twijfel, schaamte en schuld oproepen. Soms vraagt dat moed. Ik nodig je uit om de reis naar binnen te maken en naar buiten te brengen en om datgeen wat je buiten ontmoet binnen te laten komen. Leren doen we in voortdurende wisselwerking tussen binnen en buiten. Dus ook in contact met elkaar.

Verandering vraagt perspectiefwisseling
Je kunt anders leren kijken naar de betekenis van waarden en overtuigingen, die je gedrag aansturen en de dynamieken leren kennen van waaruit deze voortkomen. Ben je zelf wel, die je denkt te zijn of ben je eigenlijk anders? Vaak leven we vanuit enge aannames over onszelf, die onze potentie insnoeren.
Belangrijk perspectief op identiteitsniveau is eigenheid en essentie.
Onderscheid kunnen maken tussen jezelf en je patronen geeft een mogelijkheid tot innerlijke besluiten om het leven op jouw manier te leven.

Wie leeft groeit

Het therapieproces gaat zowel over verwerken als over groei. Het leven is onze leermeester. We groeien door ervaringen te verwerken en die te transformeren in persoonlijke ontwikkeling.
Ik nodig je uit om jezelf en je relaties, je problemen en ervaringen als een onderzoeksveld te zien, waar levensmoeilijkheden onvermijdelijk zijn, maar je ze kunt ontmoeten omdat ze in het grotere geheel je verder brengen op je levensweg.

 

Werkwijze

Ik streef naar duurzame veranderingsprocessen en diepgaand werk op identiteitsniveau.
Mijn werkwijze is integratief en ervaringsgericht, zodat denken, voelen, lichaam, gedrag, inzicht en context met elkaar in verbinding zijn. De begeleidingsvorm is afhankelijk van wat op dat moment het meest aansluit bij jou.


In ieder geval gaan we altijd een dialoog aan, meestal maken we een genogram van je systeem van herkomst. Soms doen we oefeningen, systemisch werk, een opstelling, EMDR, visualisaties, trauma- of lichaamswerk.
Symptomen en klachten zijn betekenisvolle signalen van dieperliggende processen en dynamieken. Je bent daarom welkom met alles wat je meebrengt.

Ik geef regelmatig opdrachten mee. Door wat we voelen en begrijpen om te zetten naar doen, brengen we onze inzichten op handelingsniveau en doen we nieuwe ervaringen op. Het pad vormt zich door het te lopen.

 

Tijd

Ik werk meestal anderhalf uur af met oplopende tijd tussen de sessies in. Indien een uur beter is, kan dat ook afgesproken worden. Soms zijn 5 tot 10 sessies voldoende, in andere gevallen gaan we een langdurig proces aan. Ook dan zijn er steeds momenten om stil te staan bij het proces voor we besluiten naar een volgende fase te gaan. Soms is een tijdje rust nodig. 

"Dat wij gevonden worden in het dagelijks leven, ontdekt, gekend bevrijd.
Dat wij ons laten vinden als mensen met een naam."

 

Ferdinand Borger

bottom of page