top of page
Praktijk Parabel

Praktijk voor persoonlijke ontwikkeling

Gwen Timmer

Mijn werk ben ik ooit begonnen als docente dramatische vorming. Lange tijd heb ik als stafdocente, mentor en supervisor op een HBO-instelling voor maatschappelijk en cultureel werk gewerkt. Daarnaast had ik ruim tien jaar een eigen filmbedrijf en maakte ik documentaires over mensen in maatschappelijk lastige situaties (o.a. voor IKON, de Anne Frank Stichting en het ministerie van Onderwijs). Ook werkte ik samen met de Schooladviesdienst aan onderwijsprojecten op basisscholen, gaf faalangsttrainingen aan pubers, begeleidde jarenlang een theaterproject met kinderen uit achterstandswijken en was ik docent aan het Utrechts Centrum voor de Kunsten.

 

Mijn hart ligt bij het stimuleren en begeleiden van persoonlijke processen en twintig jaar geleden besloot ik daar dan ook mijn beroep van te maken.

Praktijk Parabel
Parabel

Een parabel is een metafoor. De diepere betekenis van de parabel wordt niet uitgesproken, maar is impliciet in de loop van het verhaal aanwezig. In een parabel wordt een persoon geconfronteerd met een dilemma, een uitdaging of een probleem. Parabels bieden in metaforische vorm mensen inzichten om vanuit een groter perspectief te kijken of lessen te leren. Onder elk verhaal is een dieper verhaal verborgen, waarin antwoorden aanwezig zijn.

Begeleiding

Vanuit mijn bedrijf Parabel, praktijk voor persoonlijke groei, geef ik coaching, supervisie en therapie. Ik werk met jongeren en volwassenen, ouders en kinderen, partnerrelaties, gezinnen en groepen.
Ik werk multidisciplinair en verbind verschillende vormen en invalshoeken met elkaar. De begeleidingsvorm is afhankelijk van wat op dat moment het meest aansluit bij de cliënt.

Systemisch werk

De uitgangspunten van het Systemisch werk geven mij een helder en diepgaand kader om persoonlijke problemen in een grotere context te plaatsen van de systemen, waarin iemand in het heden functioneert en in het verleden heeft geleerd. Zoals (pleeg-of stief-) gezin, familieverbanden, schoolomgeving, organisatie of bedrijf.
Het traumawerk en rouwverwerking geven daarin een intense verdieping rond de potentie van mensen tot heling, ook als de verliezen zwaar en onoverkomelijk lijken.

bottom of page