top of page

Hypnotherapie/psychosociale therapie

Beroepsvereniging

Mijn opleiding tot hypnotherapeut ligt aan de basis van mijn therapeutische scholing. Inmiddels werk ik niet meer met de trance en interventietechnieken van de klassieke hypnotherapie, maar de belangrijke basisprincipes vanuit hypnotherapie  blijven mijn werk- en zienswijze  aansturen. Daarom ben ik aangesloten bij de Beroepsverering voor Hypnotherapeuten (NBVH) en voldoe jaarlijks aan de gestelde eisen voor bijscholing en intervisie.

 

Hypnotherapie

Via hypnotherapie kan een cliënt toegang krijgen tot diepere lagen van het bewustzijn. 

Door samenvoeging van therapeutische technieken en theorieën is in hypnotherapie een methode ontwikkeld, waarin een cliënt voorbij het denken en de laag van overtuigingen in contact komt met opgeslagen emoties, ervaringen en pijn. Ervaringen, die in de vroege jeugd zijn ontstaan en in het onbewuste zijn weggedrukt, maar ook met de oorspronkelijke bronnen, waar het jonge kind nog zoveel toegang toe heeft. 

 

Toegang tot diepere lagen

Identiteitsontwikkeling  van jonge kinderen vindt pre- en postnataal plaats in resonantie met hun zorgdragers. Kinderen nemen onbewust gevoelens van ouders over, omdat ze nog geen onderscheid kunnen maken tussen zichzelf en de ander. Ze splitsen daarmee onbewust af van hun eigen ik, hun eigen behoeftes en gevoelens om in afstemming met de ouder te kunnen overleven.

Deze onbewust vroegkinderlijke patronen zijn opgeslagen in lijf en psyché en blijken vaak een blauwdruk voor het verdere leven 

Het lijf, de psyché en psychosomatiek zijn heldere informatiebronnen als je ernaar leert luisteren.

 

Client weet de weg

Grondlegger van de moderne hypnotherapie was psychiater en hypnotherapeut Milton Ericsson (1901-1980), die fenomenaal was in het intuïtief werken en afstemmen op de innerlijke wereld van de cliënt. Kenmerkend is zijn uitspraak ‘het paard weet de weg”, wat betekent dat de cliënt weet hoe het proces loopt. De begeleider is vanuit afstemming getuige van diens proces en dient ervoor ‘het paard’ af en toe weer op de weg te zetten. Non-interventie als uitgangspunt.

 

Trauma

Gedurende mijn opleiding tot hypnotherapeut ontstond mijn fascinatie om te werken met traumata. Met name, waar trauma en innerlijke conflicten spelen, worden overspoelende emoties, ervaringen van vitale dreigingen en pijn uit het bewuste weggedrukt en vervangen door overlevingsstrategieën, die juist de traumaervaring blijven afschermen.

Hypno-therapeutische technieken zijn een goede manier om voorbij rationalisaties en defensies weer in contact te komen met traumagevoelens en die te integreren en helen. 

 

Tele

In mijn opleiding tot psychodrama-therapeut maakte ik kennis met het concept ‘tele’ van Moreno. Tele is gestoeld op het feit, dat mensen sociale deelnemers van een groter geheel zijn en op afstand op emotionele boodschappen en opgeslagen ervaringen van elkaar resoneren. 

 

Iopt

Sinds 2012 volg ik en school ik mij bij dr. Franz Ruppert. 

In diens methode-in-ontwikkeling, IopT komt voor mij veel bij elkaar. Het sluit nauw aan bij alles wat ik al als hypnotherapeut  en psychodramatherapeut geleerd heb.  

Het proces van zelfresonantie, wat betekent de cliënt volgen in de exploratie van diens innerlijk, dat is vastgelegd in lijf en psyché en onbewuste patronen, is nauw verwant aan wat ik als hypnotherapeut heb leren toepassen. Resoneren is nauw verwant aan trance, maar dient om het onbewuste bewust te maken.

 

Basisprincipes

Het Intuïtief werken, werken met resonantie, het lijf herinnert, het proces laten ontvouwen en de attitude van non-interventie van de begeleider, sluiten aan bij hypno-therapeutische uitgangspunten, die ik eer. Steeds meer verdiepen die principes zich in mijn werk.

 

.

bottom of page