top of page

Trainingen

Parabel verzorgt verschillende trainingen
  • Leergang Axenroos, richt zich op trainers, coaches en begeleiders, om zichzelf als instrument te leren kennen. De eigen overdracht thema’s staan daarin centraal, inzicht in het eigen patroon en verdieping van tussenmenselijke relaties en interacties. Professionalisering van de eigen attitude in begeleiding.

  • Traumatraining ‘In wezen ben je heel gebleven’, is gericht op coaches en begeleiders om hen te leren omgaan met trauma’s en niet genomen rouw. En voor de professionalisering van de eigen attitude in de begeleiding.

  • Procesgroep, voor mensen die vervolgstappen willen maken in hun eigen proces. Door het werken in een vaste groep ontstaat een leerklimaat van bedding en vertrouwen.

Supervisie

Ik ben supervisor voor mensen met een eigen begeleidingspraktijk. Als supervisor ben ik verbonden aan de opleiding Land van Rouw. Daarnaast geef ik ook supervisie in groepsverband of aan intervisiegroepen van begeleiders, coaches en kinder- en jeugdtherapeuten.

bottom of page