top of page

Opstelling en trauma

Zesdaagse verdieping voor opstellers

Bij trauma gerelateerde problematiek spelen bij cliënten specifieke dynamieken een rol.
De vroege hechtingsgeschiedenis blijkt vaak van belangrijke invloed.
Onverwerkt trauma geeft langdurige verstoringen in het ervaren van identiteit en eigenwaarde en het vervormt gevoelens, gedachten en handelingen. Vaak uit trauma zich door lichaamssymptomen of via stressresponses als onrust, verdoving of bevriezing. Wanneer we in opstellingen vragen naar levensgebeurtenissen, vragen we ook naar trauma. Niet de gebeurtenis zelf is traumatisch, wel hoe de persoon erop heeft gereageerd.

 

Zelden brengt iemand echter een trauma direct in, vaak zit het in verborgen dynamiek van de persoon verscholen en daar kun je gevoelig voor worden. Opstellingen brengen dit aan het licht.

 

Aan de orde komen:

  • Stoornissen in de hechting, doorgegeven traumagevoelens, verstrikkingen en symbiose.

  • Bindingspatronen rond trauma, dader en slachtoffer patronen, balans van geven en nemen.

  • De innerlijke splitsing: het ‘normaal’ functionerende overlevingsdeel, de weggedrukte traumadelen en de gezonde delen van een persoon. Hierin volgen we uitgangspunten van de methode zoals Franz Ruppert die heeft ontwikkeld.

  • Werken met het opstellen van het Verlangen.

  • Somatic Experience in opstellingen.

  • Werken met symptomen als leidraad.

  • Indicaties van bevriezen, verdoven, vluchten of vechten.

  • Traumaresponses (PTSS) herkennen en ermee werken.

  • Uit verstrikkingen loskomen die door onverwerkt trauma zijn ontstaan.

Veel aandacht besteden we aan de attitude van de opsteller bij trauma. Maar al te vaak komen we de behoefte tegen het als begeleider op te willen lossen, terwijl juist hier kleine stappen, rustige en volstrekte aanwezigheid en respect voor de grenzen noodzakelijk is.

 

Voor wie 
Van deelnemers wordt gevraagd minimaal een opleiding systemisch werk op basisniveau te hebben doorlopen en daarnaast al enige ervaring te hebben opgedaan met het begeleiden van opstellingen.

 

De nadruk in deze training ligt op kennis en begrip van trauma, professionalisering van attitude binnen opstellingen. Deelnemers zal worden gevraagd hun eigen ervaringen in te brengen, we leren van feedback naar elkaar en door de grenzen te verleggen en soms te experimenteren.

bottom of page