top of page

Individuele begeleiding

11-03-2024

Op dit moment heb ik geen ruimte in mijn agenda meer voor individuele begeleidingstrajecten

Meestal zijn we in staat onze eigen beslissingen te nemen en onze problemen zelfstandig op te lossen. Maar soms lijk je vast te lopen in een probleem, situatie of relatie. Dat kan op je werk gebeuren, in je loopbaanplanning of in je persoonlijk leven.
We ervaren bepaalde blokkades die het nemen van beslissingen in de weg staan of doen dingen op een manier, die alsmaar een teleurstellend resultaat opleveren en het is vaak lastig daar zelf inzicht in te krijgen.
Je bekende gedrag werkt niet meer, je vertrouwde strategieën lijken niets op te lossen. Onderliggende overtuigingen, emoties en manieren om met pijn om te gaan, leiden vaak tot een zichzelf herhalend gedragspatroon, wat moeilijk is te doorbreken.
Op zulke momenten helpt een klankbord om je patronen te leren doorzien en nieuwe alternatieven voor je gedrag te creëren en zicht te krijgen op wat je nu eigenlijk wil bereiken.

Persoonlijke coaching is een middel om je onbewuste en automatische reacties te ontdekken en oude besluiten te heroverwegen. We onderzoeken naar wat de belemmerende factoren zijn, die het gedrag op bewust en onbewust niveau aansturen.


Coaching vergroot het inzicht in eigen doen en laten en draagt bij aan probleemoplossende vaardigheden en je persoonlijke effectiviteit. Het helpt om je eigen doelen helder te krijgen en naar oplossingen te zoeken, die beter aansluiten op wie je bent, wat je wilt uitdragen en wat je bereiken in het leven, in je relaties en in je werk.

Voorbeelden van vragen
Werk-gerelateerde vragen, blokkades, stagnaties of conflicten in studie, bedrijf of loopbaan, vragen over zingeving, beroepskeuze, wisseling van baan, persoonlijke drijfveren onderzoeken, burn-out en re-integratie.

Werkwijze

In het intakegesprek onderzoeken we samen wat er eigenlijk speelt onder de ervaren problemen. Vaak kijken we daarin naar je geschiedenis. Samen stellen we vast waarover het traject moet gaan, wat hetgeen is, waarin je stappen wilt zetten. Soms is een therapeutisch traject een betere optie, waarin we dieper op je persoonlijke problematiek ingaan.

De bijeenkomsten duren in principe anderhalf uur. In overleg kunnen andere afspraken worden gemaakt. Vaak zijn 5 tot 10 bijeenkomsten genoeg.

bottom of page