top of page
Privacyverklaring Praktijk Parabel

 

Gwen Timmer

  • Praktijk Parabel, praktijk voor persoonlijke en professionele groei

  • Hypnotherapie en Psychosociale therapie   

  • Identiteit georiënteerde Psychotrauma Therapie. (IopT) 

  • Individuele – ,relatie – ,systeemtherapie.

  • Trauma en verliesverwerking.

  • Training en Supervisie 

Persoonsgegevens

De Praktijk Parabel verwerkt persoonsgegevens van u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam en voorletters

• Adresgegevens 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 

• Geboortedatum 

 

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens 

Praktijk Parabel verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we specifiek om uw toestemming middels het tekenen van de behandelingsovereenkomst.  

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Hoe lang we gegevens bewaren 

Praktijk Parabel zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren hiervoor de wettelijke bewaartermijn. 

 

Delen met anderen 

Praktijk Parabel deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  Bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Parabel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

 

In kaart brengen websitebezoek 

Praktijk Parabel maakt gebruik van functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: info@praktijkparabel.nl

Praktijk Parabel zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

 

Beveiliging 

Parabel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@praktijkparabel.nl

bottom of page